ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Ba, 31 tháng 3 2020 - - 1 Nhận xét

Autodesk AutoCAD 2021

AutoCAD 2021 là một phần mềm cho các kỹ sư thiết kế kỹ thuật, kỹ thuật viên, trong khi Inventor lại hướng vào một lĩnh vực nhất định. Phần mềm AutoCAD đã được tạo ra cách đây gần 2 thập kỷ với mục đích là phần mềm cơ sở để ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau, bạn có thể sử dụng để thiết kế kiến trúc, thiết kế chi tiết cơ khí, thiết kế mạch điện... AutoCAD được phát triển để làm công cụ nền tảng giúp các kỹ sư có thể làm bất kể thứ gì bạn muốn một cách đơn giản hơn so với sử dụng giấy và bút.

Trong khi đó, Autodesk Inventor lại được định hướng khác, và đây chính là điểm làm nên sự khác biệt của Inventor - tập trung vào cơ khí chế tạo. Nếu AutoCAD có thể sử dụng làm nền tảng để thiết kế phát thảo ban đầu cho các sản phẩm thì Inventor có thể là một sản phẩm có thể hỗ trợ cả quá trình sản xuất sản phẩm sau thiết kế. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa Inventor không tốt trong việc thiết kế mô hình, trái lại Inventor có một số khả năng còn ưu việt hơn cả AutoCAD ở chức năng này.

Những tính năng chính:
  • Architecture Toolset: bộ công cụ chuyên ngành cho kiến trúc, cung cấp các công cụ đặc biệt hỗ trợ thiết kế các công trình và hơn 8,000 phần tử kiến trúc được thiết kế linh động hỗ trợ tối đa trong việc soạn thảo bảng vẽ và các tài liệu liên quan.
  • Mechanical Toolset: bộ công cụ dành cho các kỹ sư cơ khí cung cấp hơn 700,000 chi tiết cơ khí thoong minh, thư viện các ký hiệu, đặc tính riêng nhằm tăng tốc quá tình thiết kế sản phẩm.
  • Electrical Toolset: cung cấp các công cụ chuyên ngành để thiết kế điện, hơn 65,000 ký hiệu chuyên ngành, đẩy nhanh quá trình thiết kế, hiệu chỉnh các hệ thống điện.
  • MEP Toolset: các công cụ được thiết kế dành riêng cho các kỹ sư MEP với hơn 10,500 các chi tiết cơ, điện, ống nhằm hỗ trợ phác thảo, thiết kế hệ thống MEP cho các công trình.
  • Plant 3D Toolset: sử dụng các công cụ thiết kế chuyên biệt đêt hiết kế nhà máy và hoạt động hiệu quả trong P&IDs.
  • Map 3D Toolset: sử dụng các tính năng lập bản đồ chuyên dụng, kết hợp dữ liệu GIS và CAD để hỗ trợ lập bản vẽ, thiết kế và quản lý dữ liệu, Truy cập những không gian lưu trữ khác nhau để lưu file, cơ sở dữ liệu, web servies, tổng hợp và kết nối với bản vẽ CAD.
  • Raster Design Toolset: sử dụng chức năng chuyển đổi hình ảnh raster sang vector hỗ trợ bạn sửa đổi các bản vẽ được scan và chuyển từ file ảnh sang định dạng DWG.

DOWNLOAD HERE
|>>Link 1 | Link 2<<|
SHA1: 4900BE05D0A6B47247C01CFF6B70797114431E2B

-->