● Thông báo: Pass giải nén mặc định cho tất cả file nén trên web từ hôm nay 01/06/2024 sẽ là: };4U=u~V>qaPn-9{)~pvGG*~/DCP2C}VU*Ky3pKq (hoặc kéo xuống cuối trang để copy) |

ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Năm, 9 tháng 11 2023 - - 1 Nhận xét

Microsoft Office 365 ProPlus Retail

  • Đây là bộ cài Office 365 ProPlus Retail, bao gồm 32-bit và 64-bit.
  • Bộ cài này chỉ có Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher và Access.
  • Các bạn down về xong, chạy file Setup.cmd nhé.

DOWNLOAD HERE
SHA1: c7e16bc720cc6f3519aed1b01949d1b422b15e98
SHA1: 8e1498e9b21d89d56f76bc06519a6ba8ec0e08d2

-->