ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích

   - Wednesday, 10 October 2018 - - 1 Comments

Cách cài đặt Office 2019 trên Windows 7/ 8/ 8.1

  • Trước khi cài Office 2019 trên Windows 7/ 8 và 8.1, yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ Office mà bạn đang sử dụng, khởi động lại máy và tiến hành cài đặt theo các bước sau.
  • Before install Office 2019 on Windows 7/ 8 and 8.1, request to uninstall all of the Office that you are using, restart your computer and proceed with the installation as per the following steps.
1/- Nhấp chuột phải vào file wotok_mdl, chọn Run as administrator
(1/- Right-click wotok_mdl, select Run as administrator)

2/- Chọn 3 - Office - Install Offline, nhấn Enter
(2/- Select 3 - Office - Offline Settings, press enter)

3/- Chọn 1 - 16.0.11029.20108), nhấn Enter
(3/- Select 1 - 16.0.11029.20108, press Enter)

4/- Chọn 1 - 32, nhấn Enter
(4/- Select 1 - 32, press Enter)

5/- Chọn 1 - en-us, nhấn Enter
(5/- Select 1 - en-us, press Enter)

6/- Enter
(6/- Enter)

7/- Enter
(7/- Enter)

8/- Enter
(8/- Enter)

9/- Chọn 1 để cài đặt
(9/- Select 1 to install)

10/- Quá trình cài đặt đang diễn ra
(10/- During installation)

11/- Sau khi cài xong, nhấn Enter và Enter lần nữa để thoát.
(11/- After installation, press Enter and Enter again to exit.)

12/- Xong !
(12/- Done!)


Tên file: Office_2019_ProPlus_Retail_x86_for_Win_7.zip
MD5: 6AAB965974E3E69CDC5FCD5E0BB4124C
SHA1: 47152991A4D1EA7D6529CD9F93C36FDA2685B65D
CRC32: F44BA6BD

  1. Đã làm theo hd của bạn nhưng cài xong thì vẫn là bản 2016

    ReplyDelete