ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Tư, 27 tháng 11 2019 - - 3 Nhận xét

Cách cài đặt Office 2019 trên Windows 7/ 8/ 8.1

  • Trước khi cài Office 2019 trên Windows 7/ 8 và 8.1, yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ Office mà bạn đang sử dụng, khởi động lại máy và tiến hành cài đặt theo các bước sau.
  • Before install Office 2019 on Windows 7/ 8 and 8.1, request to uninstall all of the Office that you are using, restart your computer and proceed with the installation as per the following steps.
1/- Nhấp chuột phải vào file wotok_mdl, chọn Run as administrator

2/- Chọn 3 - Office - Install Offline, nhấn Enter

3/- Chọn 1 - 16.0.11629.20214, nhấn Enter

4/- Chọn 1 - 32, nhấn Enter

5/- Chọn 1 - en-us, nhấn Enter

6/- Enter

7/- Enter

8/- Enter

9/- Chọn 1 để cài đặt

10/- Quá trình cài đặt đang diễn ra

11/- Sau khi cài xong, nhấn Enter và Enter lần nữa để thoát.

12/- Xong !

File name: Office_2019_ProPlus_Retail_x86_for_Win_7.exe
MD5: C6D205E57462641E857299B4C797F031
SHA1: 1277A589A926D5B3BADFBF4C3D89A268AFDEF9BD
CRC32: 00B61B52

-->