● Enterprise G: là phiên bản Government (Chính phủ), bản này không bị telemetry, không bị track người dùng bởi Microsoft, nên độ ổn định ngang tầm Enterprise |

ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Sáu, 29 tháng 7 2022 - - 4 Nhận xét

Ghost Windows 7 Ultimate SP1 (32-bit) - Dành cho máy yếu

  • Bản ghost được làm từ bộ cài ISO gốc, update 06/2022.
  • Cài những phần mềm thông dụng; có sẵn bộ font .vnTime-TCVN3, VNI, UTM và UVN
  • Chỉ cần bung ra là dùng thôi.
  • Định dạng GHO
  • Chú ý: Bản này chuẩn MBR nên anh em đang dùng chuẩn GPT hãy căn nhắc trước khi bung ghost.

Ghost Windows 7 Ultimate SP1 (32-bit); Updated 14/06/2022
DOWNLOAD HERE
|>>Link 1 | Link 2 | Link 3 | Link 4<<|
Tên file: W7_Ultimate_x32.GHO
SHA1: 0b631487b4ffd558c55d3cfa2b3bcee4cdd1e3a2
SHA256: ad10f98dfb77d6982b073f8b70baa37a1edb881b5dcf20d64847d2bb01b962e0

-->