ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Tư, 19 tháng 12 2018 - - 0 Nhận xét

Microsoft Office 2019 ProPlus Volume License x86 & x64

  • Đây là bộ cài Office 2019 ProPlus Volume License, bao gồm 32-bit và 64-bit (kênh doanh nghiệp).
  • Bộ cài này chỉ có Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote và Access.
  • Các bạn down về xong, chạy file Install nhé.


MD5: 73B57F9FE5D65D5B6FAE6E5FF60DE005
SHA1: 7C28CF7EC5192404BC228BAC2CE67970EA07AB03
CRC32: D0A1F2C7

MD5: 0445AB0B565459C0D13EAE88E7A4C116
SHA1: DFDE4300CF986E49F885306790E33CBF7FF63C84
CRC32: 35C26B40