ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Tư, 27 tháng 11 2019 - - 3 Nhận xét

Microsoft Office 2019 ProPlus Volume License x86 & x64

  • Đây là bộ cài Office 2019 ProPlus VL, bao gồm 32-bit và 64-bit (kênh doanh nghiệp).
  • Bộ cài này chỉ có Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, OneNote và Pulisher.
  • Các bạn down về xong, chạy file Install để cài đặt nhé.


MD5: 8C87C2A94E8202BBCFF075FC613C3134
SHA1: 3D93CDD35AE3EE93DA1FFE3A0ADB9A04DCFD7A15
CRC32: A973CCE5

MD5: 0F2CC74FBEF05DD9242ECE1CAFAEE773
SHA1: B336FD77A063909865DB8528E19FB7FAEC143A63
CRC32: 70140625