ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Tư, 27 tháng 11 2019 - - 3 Nhận xét

Microsoft Office 2019 ProPlus Volume License x86 & x64

  • Đây là bộ cài Office 2019 ProPlus VL, bao gồm 32-bit và 64-bit (kênh doanh nghiệp).
  • Bộ cài này chỉ có Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, OneNote và Pulisher.
  • Các bạn down về xong, chạy file Install để cài đặt nhé.


SHA1: 1924EA1176E58DC33F84C065D30F45296EDC6AB4

SHA1: 2BE0CAB0F8900856219E5E232F3367776729E399

-->