● Enterprise G: là phiên bản Government (Chính phủ), bản này không bị telemetry, không bị track người dùng bởi Microsoft, nên độ ổn định ngang tầm Enterprise |

ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Năm, 9 tháng 11 2023 - - 2 Nhận xét

Microsoft Office ProPlus 2019 VL

  • Đây là bộ cài Office ProPlus 2019 VL, bao gồm 32-bit và 64-bit.
  • Bộ cài này chỉ có Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, OneNote, Publisher.
  • Các bạn down về xong, chạy file Setup.cmd nhé.


SHA1: 306e877c3b0ce0d2ae39d06fd9c50e1d86e22c03

SHA1: e6680c8b7dfa44bb1b1c975f38a0862192edc28a

-->