● Thông báo: Pass giải nén mặc định cho tất cả file nén trên web từ hôm nay 01/06/2024 sẽ là: };4U=u~V>qaPn-9{)~pvGG*~/DCP2C}VU*Ky3pKq (hoặc kéo xuống cuối trang để copy) |

𝐋𝐄 𝐇𝐀𝐍𝐇™ 𝐏𝐂

ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

Các bài đăng gần đây

Bộ cài Windows 11, Version 23H2, OS Build 22631.3880

Được làm từ bộ cài nguyên gốc của Microsoft, không mod Windows, không tinh chỉnh hay can thiệp sâu vào hệ thống nhằm giúp cho Windows chạy mượt mà hơ…

Ghost Windows 10 Pro, Version 21H2, OS Build 19044.4412 (64-bit)

Được làm từ bộ cài nguyên gốc của Microsoft, không mod Windows, không tinh chỉnh hay can thiệp sâu vào hệ thống nhằm giúp cho Windows chạy mượt mà hơ…

Bộ cài Windows 10, Version 21H2, OS Build 19044.4412 (64-bit)

Được làm từ bộ cài nguyên gốc của Microsoft, không mod Windows, không tinh chỉnh hay can thiệp sâu vào hệ thống nhằm giúp cho Windows chạy mượt mà hơ…

Bộ cài Windows 10, Version 22H2, OS Build 19045.4412 (64-bit)

Được làm từ bộ cài nguyên gốc của Microsoft, không mod Windows, không tinh chỉnh hay can thiệp sâu vào hệ thống nhằm giúp cho Windows chạy mượt mà hơ…

[CCU IMAGE] Windows 10 Enterprise; Version 22H2; OS Build 19045.4412

[IMAGE CCU] Windows 10 Enterprise; Version 22H2;
OS Build 19045.4412 Here 1|  Here 2
SHA1: c121a89217b9221009bc2565d3d48aa49b475a3a

[CCU IMAGE] Windows 11 Enterprise; Version 23H2; OS Build 22631.3672

[IMAGE CCU] Windows 11 Enterprise; Version 23H2;
OS Build 22631.3672 Here 1|  Here 2
SHA1: c311747ca4aef74b4257117c24401577dd693cc4

Bộ cài Windows 10, Version 22H2, OS Build 19045.4170 (64-bit)

Được làm từ bộ cài nguyên gốc của Microsoft, không mod Windows, không tinh chỉnh hay can thiệp sâu vào hệ thống nhằm giúp cho Windows chạy mượt mà hơ…

Microsoft Office ProPlus 2019 VL - Chỉ Word, Excel, PowerPoint (64-bit)

Đây là bộ cài Office ProPlus 2019 VL (64-bit).Bộ cài này chỉ có Word, Excel và PowerPointCác bạn down về xong, chạy file Setup.cmd nhé.

Bộ cài Windows 10, Version 20H2, OS Build 19042.4355 (64-bit)

Được làm từ bộ cài nguyên gốc của Microsoft, không mod Windows, không tinh chỉnh hay can thiệp sâu vào hệ thống nhằm giúp cho Windows chạy mượt mà hơ…

Windows 10, Version 22H2, OS Build 19045.4170 Lite (64-bit)

Được làm từ bộ cài nguyên gốc của Microsoft, không mod Windows, không tinh chỉnh hay can thiệp sâu vào hệ thống nhằm giúp cho Windows chạy mượt mà hơ…

Ghost Windows 10 Pro, Version 22H2, OS Build 19045.4170 (64-bit)

Được làm từ bộ cài nguyên gốc của Microsoft, không mod Windows, không tinh chỉnh hay can thiệp sâu vào hệ thống nhằm giúp cho Windows chạy mượt mà hơ…

Windows 10, Version 1709, OS Build 16299.2166 Lite (64-bit)

Được làm từ bộ cài nguyên gốc của Microsoft, không mod Windows, không tinh chỉnh hay can thiệp sâu vào hệ thống nhằm giúp cho Windows chạy mượt mà hơ…
-->