LÊ HẠNH™ PC

ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

Các bài đăng gần đây

Microsoft Office LTSC ProPlus 2021 VL

Đây là bộ cài Office LTSC ProPlus 2021 Retail, bao gồm 32-bit và 64-bit (kênh bán lẻ).Bộ cài này chỉ có Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote và …

Microsoft Office LTSC ProPlus 2021 Retail

Đây là bộ cài Office LTSC ProPlus 2021 Retail, bao gồm 32-bit và 64-bit (kênh bán lẻ).Bộ cài này chỉ có Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote và …

Bộ cài Windows 10 Pro, Version 21H1, OS Build 19043.1288 (64-bit)

Được làm từ bộ cài nguyên gốc của Microsoft, không mod Windows, không tinh chỉnh hay can thiệp sâu vào hệ thống nhằm giúp cho Windows chạy mượt…

Bộ cài Windows 10 Enterprise, Version 21H1, OS Build 19043.1288 (64-bit)

Được làm từ bộ cài nguyên gốc của Microsoft, không mod Windows, không tinh chỉnh hay can thiệp sâu vào hệ thống nhằm giúp cho Windows chạy mượt…

Bộ cài Windows 11 Enterprise, Version 21H2, OS Build 22000.258 (64-bit)

Được làm từ bộ cài nguyên gốc của Microsoft, không mod Windows, không tinh chỉnh hay can thiệp sâu vào hệ thống nhằm giúp cho Windows chạy mượt mà hơ…

Bộ cài Windows 11 Pro, Version 21H2, OS Build 22000.258 (64-bit)

Được làm từ bộ cài nguyên gốc của Microsoft, không mod Windows, không tinh chỉnh hay can thiệp sâu vào hệ thống nhằm giúp cho Windows chạy mượt mà hơ…

Bộ cài Windows 11 Pro for Workstations, Version 21H2, OS Build 22000.194 for Games (64-bit)

Được làm từ bộ cài nguyên gốc của Microsoft, không mod Windows, không tinh chỉnh hay can thiệp sâu vào hệ thống nhằm giúp cho Windows chạy mượt mà hơ…

Bộ cài Windows 11 Enterprise, Version 21H2, OS Build 22000.194 (64-bit)

Được làm từ bộ cài nguyên gốc của Microsoft, không mod Windows, không tinh chỉnh hay can thiệp sâu vào hệ thống nhằm giúp cho Windows chạy mượt mà hơ…

Bộ cài Windows 11 Pro, Version 21H2, OS Build 22000.194 (64-bit)

Được làm từ bộ cài nguyên gốc của Microsoft, không mod Windows, không tinh chỉnh hay can thiệp sâu vào hệ thống nhằm giúp cho Windows chạy mượt mà hơ…

Classic Context Menus in Windows 11 - Khôi phục menu chuột phải về cũ trên Windows 11

Down về nhấp đôi vào file "Classic Context Menus in Windows 11" để khôi phục menu chuột phải về cũ trên Windows 11; hoặc nhấp đôi vào "…

Ghost Windows 10 Enterprise, Version 1507, OS Build 10240.17446 (64-bit)

Được làm từ bộ cài nguyên gốc của Microsoft en_windows_10_enterprise_x64_dvd_6851151.iso, không mod Windows, không tinh chỉnh hay can thiệp sâu…

Bộ cài Windows 10 Enterprise, Version 1507, OS Build 10240.17446 (64-bit)

Được làm từ bộ cài nguyên gốc của Microsoft, không mod Windows, không tinh chỉnh hay can thiệp sâu vào hệ thống nhằm giúp cho Windows chạy mượt…
-->