ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Tư, 27 tháng 12 2017 - - 0 Nhận xét

NIUBI Partition Editor Professional Edition 7.0.5 - Quản lý phân vùng ổ cứng

NIUBI Partition Editor giúp tạo, xóa, định dạng, ẩn phân vùng và thực hiện nhiều thao tác phân vùng.

Tái phân mảnh các phân vùng hiện có một cách an toàn và dễ dàng. Nó cũng có thể mở rộng phân vùng NTFS mà không cần khởi động lại.

NIUBI Partition Editor giúp sao chép phân vùng để di chuyển dữ liệu, chuyển đổi giữa phân vùng Logical và Primary, chuyển đổi NTFS sang FAT32.

NIUBI còn tích hợp công nghệ bảo vệ dữ liệu Roll-Back duy nhất. Nó có thể quay trở lại trạng thái trước khi thay đổi kích thước nếu bất kỳ sự cố phần cứng xảy ra tự động và nhanh chóng.

Thuật toán di chuyển tập tin duy nhất giúp thay đổi kích thước phân vùng từ 30% đến 300% nhanh hơn bất kỳ công cụ nào khác.

Mở rộng các phân vùng NTFS mà không cần khởi động lại máy tính để giảm thời gian offline.