ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Monday, 10 June 2019 - - 0 Comments

Microsoft Office 2019 ProPlus Retail x86 & x64

 • Đây là bộ cài Office 2019 ProPlus Retail, bao gồm 32-bit và 64-bit (kênh bán lẻ).
 • Bộ cài này chỉ có Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote và Access.
 • Các bạn down về xong, chạy file Install nhé.
 • Bạn sẽ không cài được trên Windows 7, Windows 8 và Windows 8.1. Muốn cài được, xem bài viết này.


  MD5: 911932F3A7F924CD89DFC16F62E576E9
  SHA1: 8E937AD3652780950049E3B0A0F4C7C1C9A685F3
  CRC32: FCEC8897

  MD5: 813D68F60E869A64A62407C4456128B2
  SHA1: F0B62B08AD6EEE7D60B676CDEDC75D4575CE05BE
  CRC32: F26EEDE0