ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích

   - Wednesday, 10 October 2018 - - 1 Comments

Cách cài đặt Office 2019 trên Windows 7/8 / 8.1

  • Trước khi cài Office 2019 trên Windows 7/ 8 và 8.1, yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ Office mà bạn đang sử dụng, khởi động lại máy và tiến hành cài đặt theo các bước sau.
  • Before install Office 2019 on Windows 7/ 8 and 8.1, request to uninstall all of the Office that you are using, restart your computer and proceed with the installation as per the following steps.
1/- Nhấp chuột phải vào file wotok_mdl, chọn Run as administrator
(1/- Right-click wotok_mdl, select Run as administrator)

2/- Chọn 3 - ( [ 3 ] Office - Install Offline ), nhấn Enter
(2/- Select 3 - ([3] Office - Offline Settings), press enter)

3/- Chọn 1 - ( [ 1 ] 16.0.10730.20102 ), nhấn Enter
(3/- Select 1 - ([1] 16.0.10730.20102), press Enter)

4/- Chọn 2 - ( [ 2 ] 32 ), nhấn Enter
(4/- Select 2 - ([2] 32), press Enter)

5/- Chọn 1 - ( [ 1 ] en-us ), nhấn Enter
(5/- Select 1 - ([1] en-us), press Enter)

6/- Enter (6/- Enter)

7/- Enter (7/- Enter)

8/- Enter (8/- Enter)

9/- Chọn 1 để cài đặt
(9/- Select 1 to install)

10/- Quá trình cài đặt đang diễn ra (10/- During installation)

11/- Sau khi cài xong, nhấn Enter và Enter lần nữa để thoát.
(11/- After installation, press Enter and Enter again to exit.)

12/- Xong ! (12/- Done!)
Nếu không hiểu, vui lòng xem thêm clip hướng dẫn này.
(If you do not understand, see this tutorial clip.)  1. Đã làm theo hd của bạn nhưng cài xong thì vẫn là bản 2016

    ReplyDelete