● Enterprise G: là phiên bản Government (Chính phủ), bản này không bị telemetry, không bị track người dùng bởi Microsoft, nên độ ổn định ngang tầm Enterprise |

ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Sáu, 3 tháng 5 2024 - - 0 Nhận xét

Microsoft Office ProPlus 2019 VL - Chỉ Word, Excel, PowerPoint (64-bit)

  • Đây là bộ cài Office ProPlus 2019 VL (64-bit).
  • Bộ cài này chỉ có Word, Excel và PowerPoint
  • Các bạn down về xong, chạy file Setup.cmd nhé.

𝗗𝗢𝗪𝗡𝗟𝗢𝗔𝗗 𝗛𝗘𝗥𝗘
SHA1: 14ba33dfd3398758a11ce8a4c46e85ba60b8df8e
-->