● Enterprise G: là phiên bản Government (Chính phủ), bản này không bị telemetry, không bị track người dùng bởi Microsoft, nên độ ổn định ngang tầm Enterprise |

ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Sáu, 15 tháng 9 2023 - - 0 Nhận xét

[CCBOOT IMAGE] Windows 10 Enterprise; Version 1809; OS Build 17763.4851


[IMAGE CCBOOT]
Windows 10 Enterprise; Version 1809;
OS Build 17763.4851
Here 1 |  Here 2
SHA1: d4ffbec645650aea16795d5b9c83a4a79f8b62a6
-->