ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Năm, 26 tháng 3 2020 - - 1 Nhận xét

[CCBOOT 2018 0506] IMAGE Windows 10 Enterprise; Version 1809; OS Build 17763.1490

[IMAGE CCBOOT 2018 0506]
Windows 10 Enterprise; Version 1809;
OS Build 17763.1490
Here 1 |  Here 2
SHA1: 5A33DCF2710D4B18674FF6A95CA3C8D5C89875CE


  1. Quản trị viên, tôi có thể thay đổi ngôn ngữ không? Mặc dù mình đã làm qua tùy chọn windows nhưng giao diện không thay đổi, nó báo input: không đọc được. bất kì giải pháp nào

    Trả lờiXóa
-->