ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Tư, 27 tháng 11 2019 - - 0 Nhận xét

Microsoft Office 2016 ProPlus Retail x86 & x64

 • Đây là bộ cài Office 2016 ProPlus Retail, bao gồm 32-bit và 64-bit (kênh bán lẻ).
 • Bộ cài này chỉ có Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher và Access.
 • Các bạn down về xong, chạy file Install nhé.


  MD5: 960FF4DB235BC90F7291EE44871D562B
  SHA1: 6FC3290F752E1F29AAD622ABE32D594E17823120
  CRC32: 1199C817

  MD5: B28855AA57C7388254FDC052DA0A9305
  SHA1: 6A89B824D2B2670E982E02A0CF7C8B9FE241B4F2
  CRC32: CD1FDE92