● Thông báo: Pass giải nén mặc định cho tất cả file nén trên web từ hôm nay 01/06/2024 sẽ là: };4U=u~V>qaPn-9{)~pvGG*~/DCP2C}VU*Ky3pKq (hoặc kéo xuống cuối trang để copy) |

ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Tư, 30 tháng 1 2019 - - 5 Nhận xét

Bộ cài từ Office 2003 → Office 2016 Nguyên Gốc


Office Professional 2003
*******************************************************************
Office ProPlus 2007 with SP3 (tự nhận bản quyền)
*******************************************************************
Office Enterprise 2007 with SP3 (tự nhận bản quyền)
*******************************************************************
Office 2010 SP2 ProPlus VL
*******************************************************************
Office 2013 ProPlus VL
*******************************************************************
Office 2016 ProPlus VL
*******************************************************************
Visio Pro 2016 VL
*******************************************************************
Visio Pro 2016 Retail 32-bit & 64-bit
*******************************************************************
Project Pro 2016 VL
*******************************************************************
Project Pro 2016 Retail 32-bit & 64-bit

-->