[𝐋𝐄 𝐇𝐀𝐍𝐇™ 𝐏𝐂 - 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟] ● Mẹo hay: Với máy tính có cấu hình cao, khuyên anh em nên cài bản Windows Enterprise hay Pro for Workstations để đạt hiệu suất tối đa | ● Bắt đầu từ hôm nay, anh em nào cần đặt banner quảng cáo liên hệ mình qua số: 0866 737 853
   - Thứ Tư, 27 tháng 11 2019 - - 5 Nhận xét

Bộ cài từ Office 2003 → Office 2016 Nguyên Gốc


Office Professional 2003
SHA1: 2a556d05a5aad6fd74e886ea10ab671acdbdde69
*******************************************************************
Office ProPlus 2007 with SP3 (tự nhận bản quyền)
SHA1: 0416a8b0059392fd4598149a9fa92132c1c8f82f
*******************************************************************
Office Enterprise 2007 with SP3 (tự nhận bản quyền)
SHA1: 537094c2233a9cbca3af73d73ff439aa2dd344a9
*******************************************************************
Office 2010 SP2 ProPlus VL
SHA1: ed91713555a9c75f008697e307214ed5a99bfe91

SHA1: 145ac8cabdb33111687de6c4691688490b63ec63
*******************************************************************
Office 2010 SP2 ProPlus Retail
32-bit
SHA1: 9bb52a6cdf90464347fe358ffee46ebe2bb71fd8

64-bit
SHA1: 6d59950ed7a491e27e6d496676bd012030af9695
*******************************************************************
Office 2013 ProPlus VL
SHA1: 3e9e8872138dd15bb9ad6235aa4dde31e42575d5

SHA1: be8072715cea9353db01a2bd669d099b4bfc87a0
*******************************************************************
Office 2013 ProPlus SP1 Retail
*******************************************************************
Office 2016 ProPlus VL
SHA1: 46b843a6b8f6d0b7b6742f6e351fb4494912f1ff

SHA1: 5dd8928c8eb02437bb88ed1bb76879a7e3c900c4
*******************************************************************
Visio Pro 2016 VL
SHA1: 7803e9782f975f50e4d0b5242cca56c1eb9762c7

SHA1: 041d7b967f9ad3f22e9e7188aabe065664f4d2d8
*******************************************************************
Visio Pro 2016 Retail 32-bit & 64-bit
*******************************************************************
Project Pro 2016 VL
SHA1: b67683ab62cb425c8f1734aa2007b4d350e98b0b

SHA1: ede18ad24c69867eccd385ee9e99bd7f68bfe546
*******************************************************************
Project Pro 2016 Retail 32-bit & 64-bit

-->