Lê Hạnh™ | Thủ thuật và Phần mềm

ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

Recent posts

Image
HOT

Bộ cài Windows 10 Enterprise, Version 1903, OS Build 18362.175 (64-bit)

Được làm từ bộ cài nguyên gốc của Microsoft, không mod Windows, không tinh chỉnh hay can thiệp sâu vào hệ thống nhằm giúp cho Windows chạy mượt mà hơ…
Image
HOT

Bộ cài Windows 10 Pro for Workstations, Version 1809, OS Build 17763.557 (64-bit)

Được làm từ bộ cài nguyên gốc của Microsoft, không mod Windows, không tinh chỉnh hay can thiệp sâu vào hệ thống nhằm giúp cho Windows chạy mượt mà hơ…
Image
HOT

Bộ cài Windows 10 Enterprise LTSC 2019, Version 1809, OS Build 17763.529 (64-bit)

Được làm từ bộ cài nguyên gốc của Microsoft, không mod Windows, không tinh chỉnh hay can thiệp sâu vào hệ thống nhằm giúp cho Windows chạy mượt mà hơ…
Image
HOT

Bộ cài Windows 10 Enterprise LTSC 2019, Version 1809, OS Build 17763.529 (32-bit) - Dành cho máy yếu

Được làm từ bộ cài nguyên gốc của Microsoft, không mod Windows, không tinh chỉnh hay can thiệp sâu vào hệ thống nhằm giúp cho Windows chạy mượt mà hơ…
Image
HOT

Bộ cài Windows 8.1 Pro VL with Update 3 (64-bit)

Được làm từ bộ cài nguyên gốc của Microsoft, không mod Windows, không tinh chỉnh hay can thiệp sâu vào hệ thống nhằm giúp cho Windows chạy mượt mà hơ…
Image
HOT

Bộ cài Windows 7 Ultimate SP1 (64-bit) - Tích hợp driver USB 3.0

Những tính năng đã được Thêm và Tắt bớt: Được làm từ bộ cài nguyên gốc của Microsoft, không mod Windows, không tinh chỉnh hay can thiệp sâu vào hệ thố…
Image
HOT

Cách tạo boot USB trên hai chuẩn Legacy & UEFI

Cách tạo boot USB trên hai chuẩn Legacy & UEFI
Image
HOT

Kích hoạt bản quyền Windows 7 - Mọi phiên bản

1/- Đầu tiên, mở cmd (Run as administrator)

Microsoft Visual Studio 2017

Microsoft Visual Studio 2017 là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) từ Microsoft. Nó được sử dụng để phát triển chương trình máy tính cho Micros…

Microsoft Office 2019 ProPlus Retail x86 & x64

Đây là bộ cài Office 2019 ProPlus Retail, bao gồm 32-bit và 64-bit (kênh bán lẻ).Bộ cài này chỉ có Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote và Acces…

Microsoft Office 2016 ProPlus Retail x86 & x64

Đây là bộ cài Office 2016 ProPlus Retail, bao gồm 32-bit và 64-bit (kênh bán lẻ).Bộ cài này chỉ có Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote và Acces…

AnyDesk 5.2.1 - Phần mềm điều khiển máy tính từ xa

AnyDesk 5.2.1 - Kết nối với máy tính từ xa, từ đầu kia của văn phòng hoặc cách nửa vòng trái đất. AnyDesk đảm bảo các kết nối máy tính từ xa an toàn …