Bài viết mới nhất

5/14/2053

3/27/2052

3/27/2051

6/19/2050

2/22/2049

6/23/2048

Ghost Windows XP SP3

tháng 6 23, 2048
File Ghost này đuôi GHO, chuẩn Legacy (MBR), khi download về xong, cần check kỹ mã SHA-1 xem có đúng với mã SHA-1 cung cấp dưới link downloa...

9/15/2018

9/10/2018

9/05/2018

8/30/2018

3.0/235403660353546
Bạn không được phép tắt JavascriptBật JavaScript