ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Tư, 1 tháng 7 2020 - - 0 Nhận xét

Fix issue the NVIDIA Control Panel not showing

Đây là cách sửa lỗi NVIDIA Control Panel không hiện ở menu chuột phải sau khi cài đặt driver.

(*) Down về và chạy file Install, sau đó khởi động lại máy là được.