ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Tư, 22 tháng 1 2020 - - 0 Nhận xét

Image CCBoot Windows 10 Pro; Version 1809; OS Build 17763.1012

Image CCBoot Windows 10 Pro; Version 1809; OS Build 17763.1012
--------------------------------------------------
  • Image CCBoot Windows 10 Pro
  • Image CCBoot
  • Chuẩn boot Legacy system
  • Được làm từ bộ cài gốc của Microsoft, kênh MSDN
  • Windows & Office 2019 chưa kích hoạt bản quyền (pm me to activate)
  • Cài đặt full phần mềm hỗ trợ chuyên cho game
  • Đã test thành công!
--------------------------------------------------
Link: Here
SHA-1: 0282B35FE6EBFF8BDCA2B72D5F6EBF383CE7724C
MD5: 247139B6C75F64BC9F6136A654BFDFFE