ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Tư, 27 tháng 11 2019 - - 0 Nhận xét

Microsoft Office 2019 Standard Volume License x86 & x64

  • Đây là bộ cài Office 2019 Standard VL, bao gồm 32-bit và 64-bit (kênh doanh nghiệp).
  • Bộ cài này chỉ có Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote và Publisher.
  • Các bạn down về xong, nhớ chạy file Install nhé (không được chạy file Setup).


MD5: 10BB362EE2BDE5AE5278B305C8ACABC8
SHA1: 7E2DEC19860FF5701147F67DD7F15634B3167607
CRC32: CEC28E0E

MD5: 623A3266F6872BE70E09B2399DFF1EDC
SHA1: 2203531E516CECCFD33700E741ABC58427E5CD89
CRC32: A0516683