ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Tư, 26 tháng 6 2019 - - 0 Nhận xét

Cách tắt màn hình mờ Welcome - Windows 10 1903

Tải file này về, cứ nhấp đúp chuột và chọn Yes, sau đó khởi động lại máy là xong.