ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Ba, 21 tháng 5 2019 - - 0 Nhận xét

Tiện ích chặn Link rút gọn kiếm tiền - Đi thẳng tới link download

Tiện ích chặn Link rút gọn kiếm tiền - Đi thẳng tới link download
For Google Chrome:
https://chrome.google.com/webstore/detail/universal-bypass/aihomhdbhpnpmcnnbckjjcebjoikpihj

For Firefox:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/universal-bypass/