ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Chủ Nhật, 13 tháng 5 2040 - - 25 Nhận xét

Kích hoạt bản quyền Windows 7 - Mọi phiên bản

1/- Đầu tiên, mở cmd (Run as administrator)

2/- Đánh lệnh: slmgr.vbs /ipk__key
(Vui lòng chọn key bên dưới đúng với Windows bạn đang dùng)

- Enterprise | RCKPF-6RPM9-WB4MQ-7VWFW-H2C79
- Ultimate | RHTBY-VWY6D-QJRJ9-JGQ3X-Q2289
- Pro | BJ84H-M4M4R-2VYC4-HQRBP-G2BGY
- Home Premium | 8W6KB-PTFWM-VWB9F-94R8M-29466
- Home Basic | 346CH-93J2V-KJ8B3-F7R8Q-76TFK
- Starter | 2X4QG-WRRQF-JT2FT-FQ43F-GC3RK

VD: slmgr.vbs /ipk RHTBY-VWY6D-QJRJ9-JGQ3X-Q2289 (Key Windows 7 Ultimate)
(Lưu ý: Sau chữ /ipk có khoảng trắng)

3/- Một bảng thông báo hiện lên và báo thành công, nhấn OK

4/- Quay lại cmd, đánh lệnh: slmgr.vbs /dti > Nhấn Enter

5/- Một bảng thông báo hiện lên, nhấn Ctrl + C

6/- Sau đó bạn nhấn Ctrl + V để paste Step 2 tại bài viết này. Và chờ chúng tôi gửi mã xác nhận Step 3 cho bạn.

7/- Khi đã có mã Step 3 do chúng tôi cung cấp, bạn chỉ cần copy hết lại và dán vào cmd (Run as administrator) là xong.

(Nếu chưa có bộ cài Windows 7 thì download tại đây).

Để dể hiểu hơn, xem clip hướng dẫn này

 1. ---------------------------
  Windows Script Host
  ---------------------------
  Installation ID: 003003641814111876927754052476874283648851302192247970


  ---------------------------
  OK
  ---------------------------

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. REM CMD Activation
   REM Windows
   cscript.exe "%windir%\system32\slmgr.vbs" /atp 128470558794541540591543450686439053125233701446
   cscript.exe "%windir%\system32\slmgr.vbs" /ato

   Xóa
 2. ---------------------------
  Windows Script Host
  ---------------------------
  Installation ID: 012821350812656916523192893056108505274940353735837226


  ---------------------------
  OK
  ---------------------------

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. REM CMD Activation
   REM Windows
   cscript.exe "%windir%\system32\slmgr.vbs" /atp 477052686044932660542220019256388492503610254505
   cscript.exe "%windir%\system32\slmgr.vbs" /ato

   Xóa
 3. ---------------------------
  Windows Script Host
  ---------------------------
  Installation ID: 010815061856413921346740003266849511236172951193561201


  ---------------------------
  OK
  ---------------------------

  Trả lờiXóa
 4. ---------------------------
  Windows Script Host
  ---------------------------
  Installation ID: 014984674933952434924831455075714032512702018510462180


  ---------------------------
  OK
  ---------------------------

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. REM CMD Activation
   REM Windows
   cscript.exe "%windir%\system32\slmgr.vbs" /atp 431041990550781736000135972806080265886473448182
   cscript.exe "%windir%\system32\slmgr.vbs" /ato

   Xóa
 5. Giup minh nhe
  ---------------------------
  Windows Script Host
  ---------------------------
  Installation ID: 022262174571313136874480928861754616062861008803756575


  ---------------------------
  OK
  ---------------------------

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. REM CMD Activation
   REM Windows
   cscript.exe "%windir%\system32\slmgr.vbs" /atp 428163063541451964042474204776229541682175441973
   cscript.exe "%windir%\system32\slmgr.vbs" /ato

   Xóa
 6. ---------------------------
  Windows Script Host
  ---------------------------
  Installation ID: 020234389365311663618826506982601686998135617975086381


  ---------------------------
  OK
  ---------------------------

  Trả lờiXóa
 7. ---------------------------
  Windows Script Host
  ---------------------------
  Installation ID: 020234389365311663618826506982601686998135617975086381


  ---------------------------
  OK
  ---------------------------

  Trả lờiXóa
 8. Windows Script Host
  ---------------------------
  Installation ID: 021421804593036454331474358620222392024920121160706010

  Trả lờiXóa
 9. ---------------------------
  Windows Script Host
  ---------------------------
  Installation ID: 008986367712005935594513321723634932633825614593013534


  ---------------------------
  OK
  ---------------------------

  Trả lờiXóa
 10. ---------------------------
  Windows Script Host
  ---------------------------
  Installation ID: 000321195543916095386613547032038092324854974535108954


  ---------------------------
  OK
  ---------------------------

  Trả lờiXóa
 11. ---------------------------
  Windows Script Host
  ---------------------------
  Installation ID: 015904576154294266332475658864351514363074437051362292


  ---------------------------
  OK
  ---------------------------

  Trả lờiXóa
 12. ---------------------------
  Windows Script Host
  ---------------------------
  Installation ID: 014652922723586305301581117441252092171564115723871954


  ---------------------------
  OK
  ---------------------------

  Trả lờiXóa
 13. ---------------------------
  Windows Script Host
  ---------------------------
  Installation ID: 000653470165344311152364256176562454510306858133493923


  ---------------------------
  OK
  ---------------------------

  Trả lờiXóa
 14. ---------------------------
  Windows Script Host
  ---------------------------
  Installation ID: 012533934480592715881806004613652362529223914691460772


  ---------------------------
  OK
  ---------------------------

  Trả lờiXóa
 15. ---------------------------
  Windows Script Host
  ---------------------------
  Installation ID: 006594614775146920355052269633641676975664776236097464


  ---------------------------
  OK
  ---------------------------

  Trả lờiXóa
 16. ---------------------------
  Windows Script Host
  ---------------------------
  Installation ID: 012843643346383366288192951156403562226090726200596873


  ---------------------------
  OK
  ---------------------------

  Trả lờiXóa
 17. ---------------------------
  Windows Script Host
  ---------------------------
  Installation ID: 010130810886124516433193225602362591659832833095650083


  ---------------------------
  OK
  ---------------------------

  Trả lờiXóa
 18. ---------------------------
  Windows Script Host
  ---------------------------
  Installation ID: 002360585166371245438876805823801276740793928423788105


  ---------------------------
  OK
  ---------------------------
  thanl

  Trả lờiXóa
 19. ---------------------------
  Windows Script Host
  ---------------------------
  Installation ID: 008851702666574804675384365342463330318951688622521831


  ---------------------------
  OK
  ---------------------------

  Trả lờiXóa
 20. ---------------------------
  Windows Script Host
  ---------------------------
  Installation ID: 008851702666574804675384365342463330318951688622521831


  ---------------------------
  OK
  ---------------------------

  Trả lờiXóa
 21. ---------------------------
  Windows Script Host
  ---------------------------
  Installation ID: 006626644223731996095804674886603035706663597666267230


  ---------------------------
  OK
  ---------------------------

  Trả lờiXóa