ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Hai, 13 tháng 5 2041 - - 0 Nhận xét

Cách tạo boot USB trên hai chuẩn Legacy & UEFI

Cách tạo boot USB trên hai chuẩn Legacy & UEFI
Mã hash file RAR
MD5: DC1F0960D348732E998B76119579A19D
SHA1: C936EF28E5EF7519F6959C9A8AC88E7FC77D31F5
CRC32: 5E231274