ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Hai, 13 tháng 5 2041 - - 0 Nhận xét

Cách tạo boot USB trên hai chuẩn Legacy & UEFI

Cách tạo boot USB trên hai chuẩn Legacy & UEFI
Hash file
SHA1: 8ECA65B3D71459126DAB43E5A4211603BBCA3CCD
SHA256: 3FBBF540DBF7FB12BB70672E29D02AEA9DDB9727CFCA52828207591363AE94C8
-->