ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Sáu, 8 tháng 3 2019 - - 0 Nhận xét

NetSupport School Professional 11.41.19 - Phần mềm Quản lý máy tính

NetSupport School Professional là phần mềm được sử dụng để giám sát các máy tính khác từ máy chủ. Phần mềm này rất phù hợp cho các trường học và trường đại học để Giáo viên/Giảng viên có thể hỗ trợ các hoạt động Học sinh/Sinh viên của mình. NetSupport cũng có các tính năng thú vị khác như Trò chuyện để giáo viên và học sinh có thể tương tác/giao tiếp trực tiếp.

Với NetSupport School, nó còn có thể tăng cường giảng dạy, giữ cho sinh viên làm việc, truyền cảm hứng đánh giá liên tục và giảm khối lượng công việc của giáo viên. Hơn nữa, phần mềm cho phép giáo viên tham gia và kiểm soát sinh viên trong lớp CNTT đồng thời cung cấp các công cụ để khuyến khích sự tham gia, hợp tác và sử dụng công nghệ an toàn. NetSupport School cũng cung cấp cho bạn các công cụ chuyên dụng dành cho kỹ thuật viên CNTT và quản lý mạng để hỗ trợ quản lý hiệu quả tất cả các tài sản CNTT và cung cấp hỗ trợ cho giáo viên.
Nhìn chung, NetSupport School có thể chứng minh là phần mềm mà trường bạn cần để giảng dạy cũng như học tập lên cấp độ tiếp theo. Mặc dù điều này cũng có thể đòi hỏi phải thay đổi quan điểm, nhưng khoa học đã chứng minh rằng các kỹ thuật học tập năng động tốt hơn các phương pháp của trường học cũ và NetSupport có mặt để giúp bạn thực hiện một cách trơn tru, nếu mọi người (hoặc chỉ đa số) thấy đủ thú vị để làm theo tất cả các biện pháp cần thiết.

Chức năng:
  • Kết nối, Quản lí và Giám sát máy tính. 
  • Có thể quan sát, trình chiếu, ngắt mở trực tiếp trên nhiều máy trạm.
  • Một máy tính giáo viên có thể kết nối, quản lí nhiều máy trạm trong phòng máy thuận tiện cho học sinh học trực tiếp tại phòng máy.