ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Tư, 5 tháng 9 2018 - - 1 Nhận xét

MathType 7.3.0.426 - Viết công thức toán học

MathType là một trình soạn thảo tương tác mạnh mẽ cho các phương trình toán học cho phép tạo ký pháp toán học cho các trang web, xử lý văn bản và các tài liệu khác. Chương trình này đi kèm với một môi trường đồ họa WYSIWYG trực quan và đầy đủ. Nó hỗ trợ sao chép và dán từ bất kỳ ngôn ngữ đánh dấu nào. MathType hỗ trợ đánh số phương trình và phương trình định dạng, sao chép và dán thẻ HTML, v.v. Ngoài ra, nó cũng hỗ trợ các ngôn ngữ đánh dấu toán học TeX, LaTeX và MathML.

MathType là một phần mềm bổ sung cho phép tạo ký hiệu toán học (cả biểu tượng hoặc phương trình) cho một số ứng dụng web và máy tính để bàn. Nó tích hợp với một số ứng dụng văn bản như Microsoft office, OpenOffice, v.v., cả trong Microsoft Windows cũng như Apple Macintosh. Theo mặc định, Microsoft và Apple cung cấp một phiên bản thu nhỏ của MathType trong các sản phẩm của họ.

Các tính năng chính:
 • Tạo bất kỳ phương trình và ký hiệu chèn nào
 • Phương trình ngôn ngữ đánh dấu tài liệu
 • Các phương trình có thể được chuyển đổi thành và từ LaTeX
 • Hỗ trợ cho các ứng dụng khác và hơn thế nữa.
 • Hỗ trợ sao chép và dán bất kỳ ngôn ngữ nào
 • Hỗ trợ đánh số và định dạng phương trình
 • Hỗ trợ Microsoft Office và OpenOffice
 • Hỗ trợ chuột, bàn phím, cảm ứng và bút
 • Hỗ trợ TeX, LaTeX cũng như MathML
 • Hỗ trợ các ngôn ngữ đánh dấu toán học
 • Và nhiều hơn nữa.
Có gì mới trong MathType 7 :
 • Hỗ trợ cho Windows 8 - Windows 10
 • Hỗ trợ Microsoft Office 2013 - 2016
 • Hỗ trợ ứng dụng và trang web mới
 • Sửa lỗi và cải tiến khác.