ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Bảy, 20 tháng 1 2018 - - 0 Nhận xét

Cách sửa lỗi Cortana Search Box màu trắng trên Windows 10

Step 1: Click Start > Settings > Click Time & Language, and select Region & Language.

Bước 1: Nhấp chuột vào Start > Settings > chọn Time & Language > Region & Language (hoặc tại menu Start > đánh Region cho nhanh, lúc này sẽ hiện ra Region & language settings, chọn nó và làm tiếp bước 2)
Step 2: Change to a country where Cortana is unavailable. For example, select “Vietnam”

Bước 2: Thay đổi sang một đất nước khác, VD: Vietnam
Step 3: Logoff and login back. Cortana search box background would have turned back to the default color.

Bước 3: Nhấp chuột phải vào Start menu, chọn Sign out
Step 4: Open Region & Language settings again, and revert to the original setting (e.g. to United states)

Bước 4: Cũng tại menu Start > đánh Region, lúc này sẽ hiện ra Region & language settings, chọn nó, rồi chọn đất nước về như cũ là United States


Step 5: Sign out, sign back in. Cortana “Ask me anything” should be back to normal.

Bước 5: Cuối cùng, bạn vào menu Start, chọn Sign out và thanh search Cortana “Ask me anything” đã trở lại bình thường.