ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Ba, 9 tháng 1 2018 - - 0 Nhận xét

Cách bỏ chặn trang Web từ Phần mềm diệt virus ESET

* Đối với ESET tiếng Việt, các bạn làm như sau:

1. Mở Eset lên, nhấn F5

2. Tiếp theo, các bạn vào WEB VÀ EMAIL > Bảo vệ truy cập web > QUẢN LÝ ĐỊA CHỈ URL > Sửa > Nhấp đôi chuột vào Danh sách các địa chỉ bị loại khỏi quá trình kiểm tra > Thêm > Nhập địa chỉ web cần Bỏ chặn tại khung Nhập mặt nạ chỉ định địa chỉ URL > Cuối cùng là chọn OK hết.VD: *lehanhpc.net*

3. Thế là xong!

* Đối với ESET tiếng Anh, thì các bạn cũng mở ESET lên, sau đó nhấn F5 và làm theo 03 ảnh bên dưới nhé.