ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Hai, 10 tháng 4 2017 - - 0 Nhận xét

Tắt Vĩnh Viễn Cortana trên Windows 10

How to Disable Cortana Permanently in Windows 10