ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Thứ Bảy, 29 tháng 4 2017 - - 0 Nhận xét

Bộ cài từ Windows XP đến Windows 8.1Windows XP Pro SP3 x86
MD5: CA8FF137987C816379C4AF7784052CFC
SHA1: EFE64F1946FB44F76DDC9C15877B8A79B8318E26
CRC32: 9712742F
*******************************************************************
Windows 7 Home Premium SP1
MD5: 0AFA9359C62DC7B320205D3863C60385
SHA1: 6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC
CRC32: 85B5EF4A

MD5: DA319B5826162829C436306BEBEA7F0F
SHA1: 6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9
CRC32: 4A182640
*******************************************************************
Windows 7 Professional SP1
MD5: 0BFF99C8310BA12A9136E3D23606F3D4
SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928
CRC32: E8C2AD67

MD5: ED15956FE33C13642A6D2CB2C7AA9749
SHA1: 0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58
CRC32: AD44DB36
*******************************************************************
Windows 7 Ultimate SP1
MD5: 2572274E6B0ACF4ED1B502B175F2C2DB
SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
CRC32: 35511F11

MD5: C9F7ECB768ACB82DAACF5030E14B271E
SHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
CRC32: 992B8FCD
*******************************************************************
Windows 7 Enterprise SP1
MD5: D6044BE7093FB2737DB63D340A1B2A03
SHA1: 4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C
CRC32: E3586659

MD5: 6467C3875955DF4514395F0AFCAAA62A
SHA1: A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1
CRC32: CE09FA98
*******************************************************************
Windows 7 Ultimate SP1 Lite (Dành cho máy yếu)
MD5: E94DE185E27B01B89CAD01865876D83A
SHA1: 3DFBB93F4681ACA5BEBE230A5A6FEDACB5A05FA6
CRC32: C2D6BA5E
*******************************************************************
Windows 8 Pro VL
MD5: 12E0DF94644E76B151C0E143BA151D89
SHA1: 548AB51161FD83B889596B143D86C1EEB61EF2D0
CRC32: 3D4DB3A7

MD5: 4E31C6F0A7862F8CE8931342AD984A12
SHA1: 6DDEDEBE40AB59CB11823F62F475C43C4053FE60
CRC32: CB22A062
*******************************************************************
Windows 8 Enterprise
MD5: 12E0DF94644E76B151C0E143BA151D89
SHA1: 548AB51161FD83B889596B143D86C1EEB61EF2D0
CRC32: 3D4DB3A7

MD5: 4E31C6F0A7862F8CE8931342AD984A12
SHA1: 6DDEDEBE40AB59CB11823F62F475C43C4053FE60
CRC32: CB22A062
*******************************************************************
Windows 8.1 Pro VL update 3
MD5: A4355AB46A40FD343DEB0A534E4A4823
SHA1: E46F44CD74F812EC3FE2E854317A088E85322A68
CRC32: 4CE30039

MD5: 2B57629165900F93E73305DDF27124D4
SHA1: 962A1D890987B5877469433928B8C8B8A3E945CD
CRC32: A466193A
*******************************************************************
Windows 8.1 Enterprise update 3
MD5: CE18DE710A9C025323B8DEE823BFBE7B
SHA1: 584A9AD7E2BB3D7E189ADCFBA44A497CC9155937
CRC32: 31592527

MD5: 115D7C4203417E52C09D16B50043B10D
SHA1: B7DD748446D89B9449A160CDC24BD282989BBD96
CRC32: 524FC31E
*******************************************************************
Windows 8.1 Home Single Language
(Lưu ý: Đây là key cài đặt, không phải key kích hoạt, dùng cho cả 32-bit và 64-bit)
Y9NXP-XT8MV-PT9TG-97CT3-9D6TC
MD5: 96C1B1594CE87836AD72411B78C81562
SHA1: F3549819274DD4263599C2D17278354C507D4F5E
CRC32: 22C7BC4F

MD5: 83F6483D1C9F24EE28E0E758EDBD9D01
SHA1: 2A37359EA12E43BC3F41004D67904F2DA77948DD
CRC32: 60B4BEE4
*******************************************************************
Windows Embedded 8.1 Industry Pro with Update 3
MD5: 237C3034314724D60765751CB0924F08
SHA1: B30DAAC72EC94352D3CE8544DC6FDA83E017A33D
CRC32: 4B95E9DD

MD5: 04B67099999D9DCED6DF588278EE10E4
SHA1: DCD10322CB20A98D40ED558BB15CADB025DF98C9
CRC32: 394F670A