ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Monday, 10 June 2019 - - 0 Comments

Microsoft Office 2016 ProPlus Retail x86 & x64

 • Đây là bộ cài Office 2016 ProPlus Retail, bao gồm 32-bit và 64-bit (kênh bán lẻ).
 • Bộ cài này chỉ có Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote và Access.
 • Các bạn down về xong, chạy file Install nhé.


  MD5: 8B665D231EFE30433D2B4CF474588E1B
  SHA1: C23E120198F3AF903ED0747E6D343B298D4AFA46
  CRC32: E75DC25F

  MD5: 42CF3BB311B4C22C1F9A0A7DA3ADD70D
  SHA1: B7190F5E7E4F902DE75431C0D2FE463D82D6AC0A
  CRC32: F9427524