ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Friday, 17 May 2019 - - 0 Comments

Microsoft Office 2016 ProPlus Retail x86 & x64

 • Đây là bộ cài Office 2016 ProPlus Retail, bao gồm 32-bit và 64-bit (kênh bán lẻ).
 • Bộ cài này chỉ có Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote và Access.
 • Các bạn down về xong, chạy file Install nhé.


  MD5: AA069F7E478C524220CE7556B331144A
  SHA1: 71EB2EBE2F10AE2E2610783E53392BD16965543B
  CRC32: E1C5E5E7

  MD5: CA88E8AD2739BFD1B16469A861AE54D2
  SHA1: CD3C3514A76DB3500B2E1380B2B8160A45D61125
  CRC32: B2A53952