ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Wednesday, 19 December 2018 - - 1 Comments

Microsoft Office 365 ProPlus Retail x86 & x64

  • Đây là bộ cài Office 365 ProPlus Retail, bao gồm 32-bit và 64-bit (kênh bán lẻ).
  • Bộ cài này chỉ có Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote và Access.
  • Các bạn down về xong, chạy file Install nhé.MD5: 3002601CF7DD63EEBC5C8F595AE96390
SHA1: 964514FC7CC19EF380131B5EE0E690BB3CAFCEE8
CRC32: DB7E5CFE

MD5: C24712187C59DD383E357947B031A2D1
SHA1: 40A5F66D1BB8B69D8208CB903B4887E0158E42D4
CRC32: 3E572B30