ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích

   - Thứ Hai, 7 tháng 5 2018 - - 0 Nhận xét

Hướng dẫn cài đặt Windows 10

Hướng dẫn cài đặt Windows 10
(trong clip là bản cài đặt Windows 10 Pro version 1803)