ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Monday, 29 May 2017 - - 0 Comments

Cách viết Status chữ ngược


Đây là phần viết Status chữ ngược
Viết từ mà bạn cần vào khung "Trước khi viết:",
sau đó nhận kết quả ở "Sau khi viết:"Trước khi viết:

Sau khi viết: