ĐỒ NGHỀ MÁY TÍNH

__Nơi chia sẻ kiến thức công nghệ, phần mềm tiện ích__

   - Monday, 10 April 2017 - - 0 Comments

Tắt Vĩnh Viễn Cortana trên Windows 10

How to Disable Cortana Permanently in Windows 10